Pracovní postup systému K-Form

1. Step 1

Napni provaz v požadovaném směru a výšce.

2. Step 2

Uřízni na polovinu vyjímatelnou horní lištu a zaklapni jí na první K-Form hlavní profil, dále vlož spojky profilů

3. Step 3

Ulož podkladní maltu pod K-Form hlavní profil ve vzdálenosti 800mm tak, aby místa odpovídala předvrtaným kotvícím otvorům v základně profilů

4. Step 4

Ulož hlavní profil na maltu, jemně poklepávej gumovým kladivem, dokud horní lišta nebude v požadované rovině

5. Step 5

Ulož podkladní maltu pro další profil jako v bodě 3

6. Step 6

Spoj první dva hlaví K-Form profily pomocí spojek profilů

7. Step 7

Zaklapni další vyjímací horní lištu

8. Step 8

Pokračuj pokračuj ukládáním hlavních profilů dle bodu 4

9. Step 9

V každém K-Form hlavním profilu jsou předvrtány jsou předvrtány otvory průměru 24mm pro vložení kotvících trnů

10. Step 10

Jakmile podkladová malta ztuhla, můžeš začít s betonáží desky

11. Step 11

Profily K-Form jsou pevně zakotvené, proto je možno betonovat dilatační celky za sebou

12. Step 12

Jakmile beton ztuhl, vyjímatelná horní lišta může zůstat v konstrukci, nebo bude vyjmuta. Vzniklá mezera může být následně vyplněna trvale pružným tmelem.

návštěva K-Form UK návštěva K-Form USA návštěva K-Form Jižní Afrika návštěva K-Form Indie návštěva K-Form Austrálie návštěva K-Form France návštěva K-Form Blízký východ